Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi

Bilişsel davranışçı oyun terapisi; oyun yoluyla kanıta dayalı bilişsel ve davranışsal müdahalelerin, çocukların gelişimsel düzeyine göre uyarlanarak uygulanmasıdır. Özellikle üç yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanmış bir oyun terapisidir.

Bu hizmetimizin amacı; duygusal ve davranışsal problemleri olan çocuklarla bağ kurmak ve çocukların düşüncelerini, deneyimlerini ve hayallerini ifade etme biçimine aracılık etmektir. Somut örnekler ve rol model uygulamalar ile daha soyut kavramlar olan duygu-düşüncelerin farkındalığını geliştirmek ve olumlu davranışlar edinmesini sağlamaktır.