Erken Müdahale

Bu hizmetimizle amacımız; erken dönemde çocuk ve bebeklerin gelişimlerini takip ederek olası risk grubundaki çocuk ve bebekleri gerekli üst düzey değerlendirme ve tanılama kurumlarına sevk etmektir.

Hizmetin bir diğer amacı; risk grubunda olduğu tespit edilmiş ya da erken dönemde tanı almış bebek, prematüre bebek ve çocukların erken müdahale programlarını hazırlamak ve takibini yapmaktır.