Hakkımızda

ÇOCUK GELİŞİMİ NEDİR

Çocuk gelişimi, bir çocukta doğumdan yetişkinliğin başlangıcına kadar meydana gelen motor, dil, bilişsel, sosyal-duygusal, özbakım değişikliklerinin sırasını ifade eder. Bu süreçte çocuk, ebeveynlerine bağımlılıktan artan bağımsızlığa doğru ilerler. Çocuk gelişimi, genetik faktörlerden ve doğum öncesi yaşamdaki olaylardan güçlü bir şekilde etkilenir. Aynı zamanda çevresel faktörlerden ve çocuğun öğrenme kapasitesinden de etkilenir.

ÇOCUK GELİŞİMİ NELERİ İÇERİR
Çocuk gelişimi, aşağıdakiler dahil olmak üzere bir çocuğun yaşamı boyunca ustalaştığı tüm becerileri kapsar:
- Öğrenme ve problem çözme yeteneği
- Sosyal etkileşim ve duygusal düzenleme
- Başkalarıyla etkileşimde bulunmak ve kendi kendini kontrol etme becerileri
- Dili anlama ve kullanma, okuma ve iletişim kurma becerileri
- İnce motor (parmak) becerileri ve kaba motor (tüm vücut) becerileri
- Duyusal farkındalık

ÇOCUK GELİŞİMİNİ İZLEMEK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Çocuk gelişimini gözlemlemek ve izlemek, çocukların 'gelişimsel dönüm noktalarına' ulaşmalarını sağlamak için önemli bir araçtır. Gelişimsel değerlendirme araçları ideal gelişimi takip için bir kılavuz görevi görür. Bir çocuğun gelişimsel ilerlemesini belirli yaş dilimlerine göre kontrol ederek, çocuğun kabaca yaşı için doğru gelişim gösterdiğinden emin olmak önemlidir. Bu çocuğun olası gelişimsel gecikmelerine zamanında müdahale etmemize olanak sağlar.

Gelişimsel gecikmelerin mümkün olan en erken tespiti (ve uygunsa erken müdahale tedavisi), bu gelişimsel gecikmelerin bir çocuğun beceri gelişimi ve ardından güvenleri üzerindeki etkisini en aza indirmede yardımcı olabilir veya gelecekteki olası bir tanının göstergesi olabilir.