Testler

1.Frankfurter Dikkat Testi
60-72 ay arası çocuklara uygulanır. Dikkat ölçümü için tek başına yeterli olmamakla beraber dikkat eksikliğinin belirlenmesinde etkili olmaktadır.

2.Burdon Dikkat Testi
Bu test çocuğun dikkat gücünü ölçer.10-20 yaş arası çocuklara uygulanır. Sınıf içinde dikkat yaşayan çocukları tespit etmek için bireysel uygulanabileceği gibi grup olarak ta uygulanabilir. Dikkatin nerede bozulduğu bilgisini vermesi açısından da başvurulan bir testtir.

3.Gesell Gelişim Testi
Bu test 3-7 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Daha çok ilkokul öncesi başvurulan bir testtir. Kolaydan zora doğru sıralanmış şekillerden oluşur. Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Kısa süreli hafızayı değerlendirir.

4.Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Metropolitan okul olgunluğu testi; kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme gibi 6 alt testten oluşur.

5.Peabody Resim Kelime Testi
2,5-18 yaş çocuk ve bireylerin dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testidir. Dil ve kelime gelişiminin derecesini resimlerle ilişkilendirerek ölçer.

6.SDÖT (Sayı Dizisi Öğrenme Testi)
5-12 yaş grubuna öncelikle uygulanır. Bellek ve öğrenme yeteneğini ölçen bir testtir

7.Kent EGY
Bilgiye ve dile dayanan bir testtir.6-14 yaş arası bireylere ve zeka geriliğinden yüphelenilen yetişkinlere uygulanır. Zekayı ölçmeye yardımcı bir testtir.

8.AGTE ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
0-6 yaş arası bebek ve çocukların gelişimsel olarak değerlendirilmesinde kullanılır.0-3 aydan başlayarak, 48-72 aya kadar aylık dönemlerle gelişim düzeyi hakkında bilgilere ulaşılmasını sağlar. Bebek ve çocukların dil gelişimi, öz bakım, büyük kas motor gelişimi, küçük kas motor gelişimi, bilişsel gelişimi, sosyal gelişimi detaylı bir şekilde değerlendirmeyi ve takip etmeyi sağlar.

9.Benton Görsel Bellek Testi
8 yaş ve üzerine uygulanan bu testin amacı görsel ve mekansal belleğin ölçülmesidir.

10.Frostig Görsel Algı Testi
Çocuğun görsel uyaranları tanıması ve yorumlayabilmesini ölçer ve 4-8 yaş arası çocuklara uygulanır. Erken dönemde okuma, yazma ve matematik becerilerinin temelindeki görsel algı sorunları hakkında bilgi verir. El-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekan-konum algısı, uzay ilişkilerini ölçmeyi sağlar

11.Kinder ANGST Çocuklarda Korku Düzeyi Testi
Çocuklarda korku düzeyini ölçen ve değerlendiren bir testtir.9-12 yaş grubu çocuklara uygulanır.

12.Porteus Labirent Testi
7-14 yaş arası çocuklara uygulanan bu test zeka testi olarak kullanılmaktadır.

13.R.B Catell2-A Zeka Testi
Bir zeka-performans testidir. Test 4-7, 7-14, 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir

14.Resim Analizleri
Çocuğun çizmiş olduğu resim aracılığıyla onları anlamak, uygu ve düşünceleri hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılan bir yöntemdir.

15.TİLLS Bütünleşmiş Dil ve Okur-Yazarlık Testi
6-18 yaş aralığındaki öğrencilere özgül öğrenme güçlüğü ve dil bozukluğu tanısı koymaya yardımcı bir testtir.

16.ODİST
Okul öncesi çocukların disleksi olma yüzde ihtimallerini ölçen ve müdahale programını hazırlamaya yardımcı bir testtir

17.PORTAGE
0-6 yaş çocukların gelişimsel olarak yaşına uygun becerilere sahip olup olmadığını tespit etmek için kullanılır.

18.DENVER-II
0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir gelişim testidir. Amacı; sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taramak, gelişimsel gerilik olduğunda yönlendirme yapmak, riskli bebekleri izlemede ve değerlendirme de kullanmak.