Çocuk Gelişimi Danışmanlığı

Bu hizmetimizle amacımız; normal gelişim gösteren ya da bir tanıya sahip(otizm spektrum bozukluğu, gelişimsel gecikme, sosyal iletişim bozukluğu, öğrenme güçlüğü, disleksi, üstün zekalı/yetenekli, konuşma gecikmesi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, işitme kaybı, uyaran eksikliği, down sendromu) çocukların gelişimsel ölçekler ve gözlemlerle gelişimsel değerlendirmesini yapmak, gerekli ise müdahale programlarını hazırlamak ve takip etmektir.

Programın bir diğer amacı; gelişmekte olan çocukların değişen öğrenme şekilleri, değişen davranışları ve kritik süreçleri ile ilgili aileleri bilgilendirmektedir.